Dräger Dolphine

For undervannsfotografer er det viktig å ikke skremme det de vil ta bilder av. Det å dykke med rebreather gir deg en helt annen nærhet til livet under vann, det er nesten ingen bobler og nesten ingen lyd fra deg som skremmer bort fiskene.
En rebreather gir deg også lengre bunntid på mindre luft.

Däger Dolphine er en halvlukket rebreather, det betyr at den ‘slipper’ ut noen få bobler ca hvert 5-7 pust. Alt etter hvilken nitroxblanding du vil bruke vil den gi deg dykketid på mellom 60 min og 180 min.
Krav før du starter på kurs med Dräger Dolphine er at du har Nitrox kurs. Evt Kan du ta det samtidig.

Ønsker du mer informasjon eller vil melde deg på kurs? Ta kontakt med Nemo Classic Diving as